интересно а че это за внешка на жнеца это как внешка блейда но нам чет не завезли ?8091 8092